S nami sa môžete naplno sústrediť na Vaše podnikanie
A MY SA POSTARÁME O VAŠE ÚČTOVNÍCTVO A DANE


Spoľahlivosť. Kvalita. Orientácia na zákazníka.

SLUŽBY

Vedenie účtovníctva

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Spracovanie mesačných závierok
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • Na požiadanie vytvorenie vzdialeného prístupu na náš server umožňujúci 24 hodinový prístup k dátam klienta

Založenie s.r.o.

 • Poradenstvo pred založením sro
 • Príprava všetkých dokumentov v súvislosti so založením sro. Niektoré dokumenty podpisuje klient u notára.
 • Podanie návrhu na vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenský register
 • Elektronické podanie návrhu na zápis spoločnosti do ORSR
 • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do OR (zahrnuté v cene)
 • Registrácia spoločnosti na Daňovom úrade (k dani z príjmov)

 

Spracovanie miezd

 • Kompletné spracovanie mzdovej evidencie
 • Vypracovanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad vrátane ich odoslania
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane
 • Príprava a uzatváranie pracovných zmlúv a smerníc
 • Možnosť úplného mzdového outsourcingu (úhrada miezd a odvodov z externého účtu)

Služba Virtuálne sídlo

zahrňuje:

 • vydanie súhlasu s umiestnením sídla s overeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti
 • reprezentatívna adresa sídla spoločnosti
 • kompletná zmluvná dokumentácia (zmluva o poskytnutí sídla)
 • označenie budovy štítkom spoločnosti podľa živnostenského zákona
 • pravidelné vyzdvihovanie došlej pošty 1x týždenne
 • upozornenie na prijatú poštu emailom
 • možnosť vyzdvihnutia prijatej pošty v našej kancelárii

Poradenstvo

 • Kontrola už spracovaného účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva
 • Vypracovanie podnikateľských zámerov, finančných analýz a úverových projektov
 • Vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad, hlásenie Intrastat
 • Vypracovanie ostatných daňových priznaní (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností…)
 • Kompletný servis pri zakladaní spoločnosti

ZAMERANIE

TERMÍNY

Dohodnutý termín platí a snažíme sa ho na 100% dodržať.

CENA

Ponúkame kvalitné služby za veľmi príjemné ceny. U dlhodobých zákazníkov je možná dohoda na cene.

KVALITA

Robíme si našu prácu vždy tak, aby nášmu zákazníkovi nevznikli žiadne komplikácie a získal od nás len prvotriedne služby.
R

SKÚSENOSTI

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti daní a účtovníctva. Na trhu sme od roku 2004.

O NÁS

Našim cieľom je v maximálnej možnej miere odbremeniť klienta od starostí so spracovaním účtovníctva a činností s tým súvisiacich aby sa on mohol naplno venovať svojmu predmetu podnikania. Ponúkame vysokú profesionalitu a odbornosť a preberáme plnú zodpovednosť za spracovávané účtovníctvo. Nespornou výhodou je taktiež rapídne zníženie finančného zaťaženia klienta nakoľko naše služby sú v porovnaní s nákladmi na mzdu zamestnávanej kvalifikovanej účtovníčky, ako aj ostatnými vynútenými nákladmi (vybavenie kancelárie, PC, softvér, kancelárske potreby, odborná literatúra, školenia atď.) neporovnateľne nižšie.

Za zmienku tiež stojí skutočnosť že disponujeme poistkou pre prípad spôsobenia škody vzniknutej spracovaním účtovníctva.

Naše dáta sú zabezpečené systémom

„Veríme, že máte každý deň na starosti mnoho dôležitých úloh a povinností. Nechajte na nás postarať sa o komunikáciu s úradmi, vedenie účtovníctva a daní. My Vám tým ušetríme nie len čas, ale aj starosti. Nie je nad to, keď sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.“

ING. MATÚŠ KRŠÁK – ZAKLADATEĽ A KONATEĽ

REFERENCIE

CENNÍK

Ceny v cenníku sú informatívne. Na požiadanie Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. Výsledná cena poskytovaných služieb pritom závisí od počtu a náročnosti účtovaných dokladov, od frekvencie spracovávania účtovníctva, ako aj individuálnych požiadaviek klienta.

Jednoduché účtovníctvo

 • Paušálna sadzba od 100 € / mesačne
 • Účtovná závierka vo výške jednej mesačnej platby

Mzdy (vrátane výkazov)

 • Spracovanie mzdy prvého zamestnanca 15 € / mesačne
 • Spracovanie mzdy každého ďalšieho zamestnanca 11 € / ks / mesačne
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane 8,50 € / ks

Podvojné účtovníctvo

 • Paušálna sadzba od 180 € / mesačne
 • Účtovná závierka vo výške jednej mesačnej platby

Poradenstvo

 • Od 20 € / hodinu
Ceny sú uvádzané bez DPH 20%

KONTAKT

Kontaktujte nás

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Kynceľovská cesta 4-8 Kynceľová, Slovensko